Проектиране и изграждане на метални конструкции – Термопанели – Пресмар Строй ЕООД

Проектиране и строителство на метални конструкции, метални халета, складове и промишлени сгради. Производство на метални конструкции

Термопанели, сандвич панели доставка и монтаж
Изгражда метални конструкции със сандвич панели,  Фасадна облицовка панели

Сглобяеми метални конструкции, Изработване метални елементи по проект, Изработване метални детайли
Метално лазерно рязане, Заварки на метални елементи


Галерия

метални конструкции, монтаж на стоманени конструкции метални сгради, сандвич панели, метални халета, панели

стоманени конструкции
метални конструкции
метални постройки